Visina stipendija i naknada 2018

Visina stipendija i naknada 2018

 

ZAGREBAČKI ŠPORTSKI SAVEZ OSOBA S INVALIDITETOM

VISINA STIPENDIJA I NAKNADA – MJESEČNO, ZA 2018.GODINU

SPORTAŠIMA S INVALIDITETOM

 I – III KATEGORIJA    

PARAOLIMPIJSKI SPORTOVI POJEDINAČNO

  1. KATEGORIJA
STIPENDIJA

NAKNADA

UKUPNO

PD 1-3.mj. pojedinačno na PI;SP;EP;SR;SK ukupan poredak, 1-3 mjesto, tim, par štafeta na PI 1.600,00 1.200,00 2.800,00
PD 1-3.mj./tim,par,štafeta/ SP;EP;SR

1.600,00

800,00

2.400,00

Rang liste, neparaolimpijske discipline, 1.-3.mj. pojedinačno EK, 4.-8.mj. IPC PI;SP;EP;  1.-3.mj. na IOSD Svjetskim Igrama

1.600,00

400,00

2.000,00

Svi plasmani i osvojene medalje moraju biti u prvih 50% bolje plasiranih sportaša.

NEPARAOLIMPIJSKI SPORTOVI  POJEDINAČNO

  1. KATEGORIJA
STIPENDIJA NAKNADA UKUPNO
 1-3.mj. pojedinačno na SP; 1.mj.pojedinačno EP; SR 1.600,00 1.200,00 2.800,00
2-3.mj.pojedinačno EP; 1-3.mj./tim,par,štafeta/ SP; 1.mj./tim,par,štafeta/ EP 1.600,00 800,00 2.400,00
2-3.mj./tim,par,štafeta/EP; 4.-8-mjesto IBSA SP;EP 1.600,00 400,00 2.000,00

Svi plasmani i osvojene medalje moraju biti u prvih 50% bolje plasiranih sportaša.

II. KATEGORIJA (SVI)                               1.400,00
III.           KATEGORIJA (SVI) 600,00

 

 

 

Svi plasmani i osvojene medalje moraju biti u prvih 50% bolje plasiranih sportaša.

PD  = PARAOLIMPIJSKE DISCIPLINE

PI = PARAOLIMPIJSKE IGRE

SP = SVJETSKO PRVENSTVO

 

EP = EUROPSKO PRVENSTVO

SK = SVJETSKI KUP

SR =SVJETSKI REKORD

EK= EUROPSKI KUP

IOSD SVJETSKE IGRE = International Organisations of Sports for the Disabled:

IBSA, INAS, IWAS WORLD GAMES (slijepi i slabovidni, amputacija i LMR)

Back to top button